De levensbeschouwelijke vakken in corona-tijden

De draaiboeken voor de opstart van de scholen in september zijn er. Iedereen weet dat er vier schooldagen zullen zijn voor iedereen. De woensdag is lesvrij. Dat het bestaande systeem met lesbubbels behouden blijft. lijkt ook het geval te zijn. Nieuw zijn de kleurcodes, met gepaste maatregels voor elk niveau van risico.

De levensbeschouwelijke vakken doorbreken de gewone klassen. Dat is een probleem, omdat de bubbels niet met elkaar in contact mogen komen. Hoe moet je dan de levensbeschouwelijke vakken gaan organiseren?

Het draaiboek vraagt dat in de levensbeschouwelijke vakken in de mate van het mogelijke de leerdoelen zouden worden bereikt. Dat kan je op heel verschillende manieren interpreteren: het kan bijvoorbeeld betekenen: “alle leerdoelen realiseren kan niet, maar dat hoeft dan ook niet”. Zijn die vakken dan bij uitstek geschikt om de lesvrije woensdag in te vullen? Het is zo maar een idee.

Het gebruik van vaklokalen is ook niet evident: de lesbubbels moeten wellicht in hetzelfde lokaal blijven, met leraren die op bezoek komen. Achter een kuchscherm en met een mondmasker.

Het zal mij benieuwen wat er beslist wordt. Het wordt in ieder geval interessant en waarschijnlijk ook een beetje ingewikkeld.